OCHRONA FIZYCZNA

Projekt organizacji ochrony:

Nasz zespól jest gotowy do współpracy, służy swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Aby w odpowiedni sposób zaprojektować usługę dla naszego Klienta nasi specjaliści przeprowadzą analizę zagrożeń jaka może wystąpić na konkretnym Obiekcie.

Zaufało nam już tysiące Klientów , jesteśmy odpowiedzialni za ich spokój i bezpieczeństwo powierzonego mienia.

 

Wstępny zakres obowiązków ochrony

 • Ścisłe przestrzeganie zasad ochrony zgonie z Ustawą o ochronie osób i mienia
 • Ścisłe przestrzeganie ustalonych z Klientem procedur oraz wykonywanie poleceń mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa
 • Zapewnienie pełnego komfortu pracownikom i Gościom
 • Zwracanie szczególnej uwagi na podejrzane , nietypowe sytuacje
 • Udzielanie niezbędnych informacji użytkownikom Obiektu i Gościom oraz służenie im wszechstronną pomocą
 • Błyskawiczne reagowanie na zagrożenia, ustalony schemat zachowań w sytuacjach trudnych
 • Niezwłoczne informowanie odpowiednich osób wyznaczonych do kontaktu o wszelkich zdarzeniach
 • Raportowanie na bieżąco z zainstalowanych systemów wspomagających ochronę: CCTV, KD, SSWiN i ppoż.
 • Prowadzenie książki zdarzeń mających miejsce podczas pełnienia dyżuru (w razie konieczności wezwanie załogi interwencyjnej)
 • Zwracanie szczególnej uwagi na przestrzeganie przez Gości i użytkowników Obiektu zasad bezpieczeństwa
 • Prowadzenie systematycznych ,rejestrowanych komputerowo obchodów chronionego terenu na zasadach określony w Instrukcji Ochrony Obiektu

 

Wyposażenie Techniczne Obiektu

 • Nowoczesne systemy obchodowe służące do kontroli Obiektu oraz pracy agentów ochrony
 • Urządzenia monitorujące podłączone do centrali , które w razie konieczności wysyłają sygnał alarmowy do załóg interwencyjnych
 • Bezprzewodowe środki łączności
 • Jednolite umundurowanie agentów ochrony

DLACZEGO OMEGA ?

 • Optymalizujemy koszty ochrony obiektu
 • Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych
 • Najlepiej wyszkolona kadra pracowników
 • Raportujemy wszystkie działania
 • Gwarantujemy najwyższą jakość usług

Bezpieczeństwo pod kontrolą

Telefon Dyżurny Agencji

504 243 237

W ramach oferowanych usług bezpłatnie zapewniamy

– do wyboru jeden z dwóch systemów obchodowych RF oraz Active Guard,

– Służmy pomocą w doborze najodpowiedniejszego systemu ,dla zapewnienie bezpieczeństwa

– wydzielamy specjalne komórki na czele z koordynatorem ds. ochrony zajmujące się bezpośrednio sprawami związanymi z ochrona Państwa obiektu.

Zadzwoń