OMEGA Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zagójska 9 jest profesjonalną Firmą działającą na podstawie Koncesji MSWiA Nr L – 1321/00 opartą w pełni na polskim kapitale.

Jest członkiem Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona” oraz posiadaczem prestiżowego CERTYFIKATU RZETELNOŚCI przyznanego naszej firmie kolejny rok z rzędu. OMEGA Security Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy firm działających pod wspólnym kierownictwem  i zapleczem logistycznym OMEGA.

Mając na względzie dobro naszych klientów i w trosce o jakość świadczonych przez nas usług oraz w uznaniu wzorowo prowadzonej działalności i stale rosnącej jakości obsługi, OMEGA Security Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 z tytułu wdrożenia i stosowania Systemu Zarządzania Jakością w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz usług sprzątania.

Głównym zakresem naszej działalności jest:

 • organizacja i prowadzenie stacjonarnej ochrony fizycznej,
 • ochrona osobista,
 • projektowanie i montaż elektronicznych systemów zabezpieczeń:
 • systemów alarmowych,
 • systemów kontroli dostępu,
 • systemów telewizji przemysłowej,
 • monitorowanie lokalnych systemów alarmowych drogą radiową i telefoniczną,
 • interwencje załóg szybkiego reagowania,
 • konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • leasing pracowniczy,
 • kompleksowe utrzymanie czystości,
 • doradztwo i projektowanie systemów ochrony obiektów, w tym opracowywanie planów ochrony obiektów, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 22. 08. 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114 poz. 740),
 • całodobowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz wykonywanie przeglądów konserwacyjnych elektronicznych systemów zabezpieczenia mienia,
 • prowadzenie całodobowego pogotowia ochroniarskiego,
 • organizowanie imprez masowych,
 • konwojowanie / inkaso.
Jako Grupa Omega posiadamy status Zakładu Pracy Chronionej z możliwością odliczeń PFRON

Zadzwoń